Đăng ký Tư vấn & Báo giá

https://mydinhpearl.com.vn/
Vui lòng nhập họ tên!
Điện thoại không hợp lệ!
Email không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Họ và Tên (*)
Điện Thoại (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Thông tin đăng ký của Bạn được gửi hoàn tất! Cảm ơn Bạn!
Thông tin đăng ký của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!

Thông tin căn hộ

Tháp PEARL 01 /

Tầng 37

Loại căn hộ PH1

Căn số 01

Căn số 01
Căn số 01
Căn số 01
Căn số 01
Căn số 01 Căn số 01 Căn số 01 Căn số 01

Loại căn hộ PH1

Căn số 01

Tổng diện tích sàn xây dựng: 425.89 m2
Tổng diện tích sử dụng: 410.15 m2

___________________________________________
Tầng 1 (37-01):
Diện tích sàn xây dựng: 313.79 m2
Diện tích sử dụng: 305.15 m2

Phòng khách + ăn + bếp: 114.79 m2
Sảnh: 7.34 m2
Phòng ngủ 1: 23.82 m2
Phòng ngủ 2: 20.81 m2
Vệ sinh 1: 6.64 m2
Vệ sinh 2: 6.62 m2
Sân vườn tầng 37 (ngoài nhà): 133.77 m2

___________________________________________

Tầng 2 (38-01):
Diện tích sàn xây dựng: 112.10 m2
Diện tích sử dụng: 105.00 m2

Phòng sinh hoạt chung: 41.68 m2
Phòng ngủ 3: 23.71 m2
Phòng ngủ 4: 17.59 m2
Phòng ngủ 5: 13.02 m2
Vệ sinh 3: 6.75 m2
Vệ sinh 4: 5.78 m2
Phòng giặt: 3.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 01

Loại căn hộ PH2

Căn số 02

Căn số 02
Căn số 02
Căn số 02
Căn số 02
Căn số 02 Căn số 02 Căn số 02 Căn số 02

Loại căn hộ PH2

Căn số 02

Tổng diện tích sàn xây dựng: 313.88 m2
Tổng diện tích sử dụng: 300.20 m2

___________________________________________
Tầng 1 (37-02):
Diện tích sàn xây dựng: 187.83 m2
Diện tích sử dụng: 180.30 m2

Phòng khách + ăn + bếp: 99.00 m2
Sảnh: 8.37 m2
Phòng ngủ 1: 24.99 m2
Phòng ngủ 2: 12.87 m2
Vệ sinh 1: 5.97 m2
Vệ sinh 2: 4.34 m2
Phòng ngủ giúp việc: 6.20 m2
Lô gia:
26.09 m2

___________________________________________

Tầng 2 (38-02):
Diện tích sàn xây dựng: 126.05 m2
Diện tích sử dụng: 119.90 m2

Phòng sinh hoạt chung: 70.25 m2
Phòng ngủ 3: 25.37 m2
Phòng ngủ 4: 13.53 m2
Vệ sinh 3: 5.58 m2
Vệ sinh 4: 5.66 m2
Phòng giặt: 5.66 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 02

Loại căn hộ PH3

Căn số 03

Căn số 03
Căn số 03
Căn số 03
Căn số 03
Căn số 03 Căn số 03 Căn số 03 Căn số 03

Loại căn hộ PH3

Căn số 03

Tổng diện tích sàn xây dựng: 262.07 m2
Tổng diện tích sử dụng: 249.97 m2

___________________________________________
Tầng 1 (37-03):
Diện tích sàn xây dựng: 159.36 m2
Diện tích sử dụng: 152.40 m2

Phòng khách + ăn + bếp: 81.79 m2
Sảnh: 6.56 m2
Phòng ngủ 1: 23.44 m2
Phòng ngủ 2: 12.11 m2
Vệ sinh 1: 5.83 m2
Vệ sinh 2: 3.99 m2
Phòng ngủ giúp việc: 5.70 m2
Lô gia:
19.94 m2

___________________________________________

Tầng 2 (38-03):
Diện tích sàn xây dựng: 102.71 m2
Diện tích sử dụng: 97.57 m2

Phòng sinh hoạt chung: 49.93 m2
Phòng ngủ 3: 23.93 m2
Phòng ngủ 4: 12.11 m2
Vệ sinh 3: 5.34 m2
Vệ sinh 4: 5.56 m2
Phòng giặt: 5.84 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 03

Loại căn hộ PH4

Căn số 04

Căn số 04
Căn số 04
Căn số 04
Căn số 04
Căn số 04 Căn số 04 Căn số 04 Căn số 04

Loại căn hộ PH4

Căn số 04

Tổng diện tích sàn xây dựng: 543.77 m2
Tổng diện tích sử dụng: 528.30 m2

___________________________________________
Tầng 1 (37-04):
Diện tích sàn xây dựng: 384.36 m2
Diện tích sử dụng: 375.90 m2

Phòng khách + ăn + bếp: 144.83 m2
Sảnh: 7.14 m2
Phòng ngủ 1: 21.04 m2
Phòng ngủ 2: 19.60 m2
Vệ sinh 1: 5.88 m2
Vệ sinh 2: 4.06 m2
Sân vườn tầng 37 (ngoài nhà): 172.96 m2

___________________________________________

Tầng 2 (38-04):
Diện tích sàn xây dựng: 159.41 m2
Diện tích sử dụng: 152.40 m2

Phòng sinh hoạt chung: 62.18 m2
Phòng ngủ 3: 42.44 m2
Phòng ngủ 4: 37.04 m2
Vệ sinh 3: 8.53 m2
Vệ sinh 4: 5.46 m2
Phòng giặt: 3.76 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 04
Trở về
https://mydinhpearl.com.vn/
https://mydinhpearl.com.vn/catalog/view/theme/